naar top

Verplichte keuring binneninstallatie waterleiding

De binneninstallatie van de waterleiding is een belangrijk onderdeel van de watertoevoer. Bij verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, kunnen problemen ontstaan. De kwaliteit van het water kan bijvoorbeeld verminderen. Of je kan te maken krijgen met lekken of onveilige situaties. Daarom moet de 'sanitaire installatie' gekeurd worden.

Voorwaarden

In het Algemeen Waterverkoopreglement staat dat de sanitaire binneninstallatie moet gekeurd worden. De keuring is verplicht bij:

 • nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname
 • renovatie van de installatie
 • belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, ...).

Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

 • centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
 • alle toestellen voor warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad en/of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kranen
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater) (indien voorzien).

Hoe aanvragen

Je kan een keuring van de binneninstallatie aanvragen bij een erkende keurder. Je kan hiervoor beroep doen

De controleur gaat na of de binneninstallatie aangelegd is volgens de meest recente uitgave van

 • 'Repertorium - Technische voorschriften betreffende de binneninstallaties', opgesteld door Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) en
 • 'Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending' van AquaFlanders. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij de watermaatschappij.

Na de keuring krijg je een keuringsattest. Daarop staat of jouw installatie 'conform' is of niet. Er zijn 3 mogelijkheden: jouw installatie is

 • conform
 • conform, maar een bijkomende keuring is verplicht
 • niet conform. Als jouw installatie 'niet conform' is, mag ze niet in dienst gesteld worden. De gebreken moeten eerst hersteld worden en de installatie moet dan herkeurd worden.

Op de website van Aquaflanders vind je meer informatie over deze keuring. In de folder 'Keuring van de binneninstallatie voor drinkwater' van AquaFlanders kom je meer te weten over:

 • soorten keuringen
 • aanvraag van een keuring
 • documenten die (in drievoud) aanwezig moeten zijn bij de keuring (uitvoeringsplan en toestellenlijst)
 • verloop van de keuring
 • wat je moet doen als uw binneninstallatie 'niet conform' is verklaard.

Kostprijs

Voor de keuringstarieven geldt het principe van de vrije markt. Je kan de tarieven raadplegen op de website van uw drinkwatermaatschappij of opvragen bij een andere erkende keuringsorganisatie.

Regelgeving

Art. 7 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

Toelichting bij dit artikel 7 vindt u in deel II van het Algemeen Waterverkoopreglement.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina