naar top

Onze campussen en hun diensten

Onze diensten zijn verspreid over 3 campussen:

CAMPUS GASTHUISSTRAAT

Wie of wat vind je hier?

 • dienst Burgerzaken
 • Sociale dienst (maatschappelijk werkers)
 • dienst Burenbemiddeling
 • dienst Integratie

 Voor een persoonlijk gesprek met ...

 • een maatschappelijk werker van de Sociale dienst
 • de integratieambtenaar (dienst Vreemdelingenzaken)
 • dienst Vreemdelingen
 • de burenbemiddelaar

moet je telefonisch een afspraak maken via 052 38 18 00.

Snelloket campus Gasthuisstraat

Waarvoor kan je hier terecht?

 • huisvuilzakken, hondenpoepzakjes
 • aankoop Merchtemse shopper (cadeaubon)
 • kaarten Wiebeltje (speelplein)
 • aankoop compostvat
 • afhalen opgevraagde attesten, documenten
 • afhalen huisnummers
 • reservatie feestzaal of sportzaal
 • infopunt voor sociale hulpverlening
 • stickers: 'Red-mijn-huisdier' en 'geen reclame'
 • ophalen afvalkalenders en stratenplan

Je kan een afspraak maken voor...

 • de aanvraag van een rijbewijs
 • het vernieuwen van je identiteitskaart
 • de aanvraag van een kids-ID
 • de aanvraag van een reispaspoort

 Maak een afspraak

CAMPUS NIEUWSTRAAT

Wie of wat vind je hier?

 • dienst Omgeving (ruimtelijke ordening, patrimonium, milieu,...)
 • dienst Infrastructuur (openbare werken en mobiliteit)

Snelloket campus Nieuwstraat

Waarvoor kan je hier terecht?

 • huisvuilzakken, hondenpoepzakjes
 • feestcheque aanvragen
 • aanvraag drank- of geluidsvergunning
 • uitlenen materiaal
 • kaarten Wiebeltje (speelplein)
 • stickers: 'Red-mijn-huisdier' en 'geen reclame'
 • aankoop vlaggen
 • ophalen afvalkalenders en stratenplan
 • aankoop Merchtemse shopper (cadeaubon)
 • aanvraag bezetting openbaar domein
 • reservatie feestzaal
 • aankoop compostvat
 • aanvragen en afhalen bewonerskaart
 • handelaars: afhalen huisvuilzakken enkel op maandagvoormiddag

CAMPUS DENDERMONDESTRAAT

Wie of wat vind je hier?

 • dienst Sport (ingang achteraan)
 • dienst Jeugd (ingang achteraan)
 • speelpleinwerking Wiebeltje (ingang achteraan)
 • bibliotheek (ingang vooraan)
 • Campus Nieuwstraat en Gasthuisstraat

Deel deze pagina