naar top

Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie

Als je een bescheiden inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die je huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kan je een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of ocmw, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • een éénmalige installatiepremie (verhuispremie)
 • en een maandelijkse huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen

Jouw belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.230 euro. Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag je dit bedrag verhogen met 1.540 euro.

Eigendom

Je mag in de voorbije drie jaar (tien jaar als jouw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • de woning is gesloopt of onteigend of wordt binnenkort gesloopt of onteigend, of je kan door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning beschikken,
 • je verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en je hebt ze ten laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

Woning die je verlaat

 • De woning die je verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard of is te klein voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is moet je de woning ook al minimum 1 jaar huren of
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld of

 • de woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats, of

 • de woning is gesloopt of

 • je of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicapt, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

Let op: als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als je dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die je verlaat.

Nieuwe woning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die je huurt van een shm, gemeente of ocmw (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
 • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als je of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan 570 euro. Daar mag je 71,25 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot max. vier personen.
 • Voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 627 euro. Daar mag je 71,25 euro bijtellen per persoon ten laste.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je zich verplicht ook inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) die werkzaam is in de gemeente waar je woont. Dit moet ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie of ten laatste 6 maanden na de aanvang van jouw huurcontract, in het geval dat je de huursubsidie voor de start van jouw huurcontract hebt aangevraagd.
Uitzondering: Enkel als je of een inwonend gezinslid ouder is dan 65 jaar of een handicap heeft, moet je zich niet inschrijven bij een SHM.

De volledige voorwaarden voor de huursubsidie lees je op de website van Wonen Vlaanderen.

Hoe aanvragen

Vraag de huursubsidie aan met

Je kan de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Binnen de maand na jouw aanvraag, krijg je bericht of jouw dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken worden die opgevraagd.

Zodra jouw dossier volledig is, ontvangt je binnen de 3 maanden een beslissing.

Je ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een shm, werkzaam in de gemeente waar je woont.
Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een shm.

De huursubsidie wordt ook stopgezet als je verhuist naar een sociale woning of als je een huurpremie ontvangt. Je kan nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.

Kostprijs

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • De éénmalige installatiepremie: deze bedraagt drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.
  Uitzondering: daklozen die al een installatiepremie kregen van het ocmw, kunnen deze installatiepremie niet meer krijgen.
   
 • De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van jouw woning, tot een maximum van 121,24 euro. Daarbij komt nog 20,21 euro per persoon ten laste. In een aantal gemeenten ligt de huursubsidie hoger.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van jouw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald. Let op: Voor wie een huursubsidie aanvroeg vóór 1 mei 2014 geldt een andere berekeningswijze.

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de gemeentelijke woonconsulent

Openingsuren & contact

Huisvesting

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 89 10 69
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u

Deel deze pagina