naar top

Uittreksel strafregister

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen.

Veroordelingen die er zijn, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn vier modellen:

Model 593 het model dat wordt afgeleverd na een vraag aan de gemeente door de politie in het kader van een moraliteitsonderzoek of door burgers voor een aanvraag tot herstel in eer en rechten.

Model 595 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten (externe website)) Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective,… of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.

Model 596.2 (‘minderjarigenmodel’) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie https://justitie.belgium.be

Hoe aanvragen

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan op de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Je kan het uittreksel ook aanvragen via mail naar burgerzaken@merchtem.be.

De afhaling gebeurt steeds persoonlijk.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Indien u het document nodig heeft voor een EU-land en in geval van blanco strafregister kunnen wij u via vertaalhulpen een vertaling opmaken.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Je kan de aanvraag schriftelijk indienen naar:

Federale Overheidsdienst Justitie

Centraal Strafregister

Waterloolaan 15

1000 Brussel

E-mail: strafregister@just.fgov.be

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

bewijs van goed gedrag en zeden

bewijs van goed gedrag en zeden

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 11 70
e-mail
Vandaag open van 8u tot 16u
Morgen open van 8u tot 12u en 13u30 tot 19u

COVID-19: tijdelijke dienstregeling

We werken verder achter gesloten deuren, maak hier je afspraak of via 052 38 11 70.

Deel deze pagina