Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan op de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Je kan het uittreksel ook aanvragen via mail naar burgerzaken@merchtem.be.

De afhaling gebeurt steeds persoonlijk.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
  • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Je kan de aanvraag schriftelijk indienen naar:

Centraal Strafregister

FOD Justitie

DG RO

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 115

1000 Brussel

cjc-csr@just.fgov.be

 

Vanaf 1 december 2016 is het mogelijk dat voor sommige aanvragen het uittreksel niet onmiddellijk kan afgeleverd worden gezien de omschakeling naar het centraal strafregister.

 

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 11 70
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u

Bij burgerzaken kan je ook op afspraak terecht. Maak online een afspraak of via 052 38 11 70.

 

Deel deze pagina