naar top

Stedenbouwkundige inlichtingen

Welke inlichtingen kunnen aangevraagd worden?

 • Notariële inlichtingen
 • Een uittreksel uit het plannenregister
 • Een uittreksel uit het vergunningenregister
 • Stedenbouwkundige inlichtingen

Wie kan dit document aanvragen?

De notariële inlichtingen worden aangevraagd door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed. Meestal zijn dit notarissen, maar ook vastgoedmakelaars of advocaten.
De uittreksels en stedenbouwkundige inlichtingen kunnen door iedereen aangevraagd worden.

Wat is de inhoud van de verschillende documenten?

 • De notariële inlichtingen bevatten behalve stedenbouwkundige informatie ook informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed; zoals informatie over milieuvergunningen, beschermde monumenten,…
 • Het uittreksel uit het plannenregister geeft informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel en geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, BPA’s, RUP’s,…) die van kracht zijn op één bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar u rekening dient mee te houden indien u op dit perceel een project wil realiseren.
 • Het uittreksel uit het vergunningenregister is een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie voor de kadastrale percelen waarvoor de aanvraag werd ingediend. In dit uittreksel staan ook de vastgestelde bouwovertredingen vermeld.

Hoe aan te vragen?

Je dient de aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst stedenbouw, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem.
Dit kan per brief of via e-mail, met vermelding van uw adresgegevens (aanvrager) en de adresgegevens, kadastrale gegevens en/of een liggingsplan van het goed.

Kostprijs?

 • Notariële inlichtingen (samen met uittreksel uit plannen- en vergunningenregister) € 65,00
 • Uittreksel uit het plannenregister € 20,00
 • Uittreksel uit het vergunningenregister € 20,00
 • Stedenbouwkundige inlichtingen € 65,00

Percelen die grenzen aan elkaar mogen als één aanvraag ingediend worden.
Percelen die niet grenzen aan elkaar dienen behandeld te worden als een afzonderlijke aanvraag (met afzonderlijke betaling).

Gelieve uw betaling reeds uit te voeren op het rekeningnummer van de gemeente voordat u de aanvraag overmaakt en het betalingsbewijs hiervan aan uw aanvraag toe te voegen.
Indien dit betalingsbewijs niet bij de aanvraag bijgevoegd wordt, zal de volledige aanvraag per post teruggezonden worden.

Betalingsgegevens:
IBAN: BE40 0910 0016 8363
BIC: GKCCBEBB
Met vermelding: “stedenbouwkundige inlichtingen – naam aanvrager – adresgegevens of perceelnummer van het onroerend goed”.

Na ontvangst van uw aanvraag met betalingsbewijs, zullen de stedenbouwkundige inlichtingen opgemaakt worden en u nadien per post overgemaakt worden.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina