naar top

Recyclagepark

Sinds de heropening van het recyclagepark op 7 april kan je enkel nog op afspraak naar het recyclagepark. Er werd, omwille van de vele positieve reacties, beslist dit systeem te behouden. Vanaf 2 juni beheert Intradura deze afspraken voor onze gemeente.

Een afspraak maak je het makkelijkst digitaal, via intradura.mijnrecyclagepark.be (Deze tool kan je niet via Internet Explorer gebruiken, wel via Chrome, Firefox,Edge!), wanneer je maar wil! Wil je telefonisch een afspraak maken, zijn er problemen, wil je annuleren of heb je hulp nodig bij je aanvraag, dan kan je tijdens de kantooruren terecht op het nummer 02 334 17 40.

Het gemeentelijke recyclagepark hanteert het principe "de vervuiler betaalt". Het aangebrachte afval moet betaald worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen betalende en niet-betalende fracties.

De bezoeker betaalt een retributie voor:

Er kan op het recyclagepark ENKEL MET BANKKAART betaald worden

 • vlak glas
 • grof vuil
 • gebonden asbest (met uitzondering van de eerste 200 kg per jaar per gezin indien apart aangevoerd).
  verplicht goed te verpakken zodat stofvorming of breuken worden vermeden. Enkel gebonden asbest is toegelaten op het containerpark, meestal onder de vorm van asbestcementplaten. Niet gebonden asbest kan enkel ingezameld worden door professionele asbestverwijderaars. Een lijst van asbestverwijderaars is te vinden op de website van OVAM: http://www.ovam.be
 • stronken, tuinafval, gras
 • snoeihout (met uitzondering van de eerste 200 kg per jaar per gezin indien apart aangeleverd)
 • hout
 • cellenbeton
 • bouw en sloop 
 • steenpuin (los aangevoerd, niet in gemeentelijke steenpuinzakken)

Niet-betalende fracties

 • AEEA
 • KGA
 • PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak)
 • Hol glas (flessen, bokalen, …)
 • Papier en karton
 • Batterijen
 • Printerafval
 • Textiel
 • Huishoudelijke en niet-huishoudelijke verlichtingsapparatuur en lampen
 • Motorolie
 • Frituurolie – en vet
 • Luierzakken
 • Autobanden van particulieren
 • Asbestafval (eerste 200 kg per gezin indien apart aangeleverd)
 • Snoeihout ( eerste 200 kg per gezien indien apart aangeleverd)
 • Schroot en metaal
 • Onbehandelde  kurken
 • Propere plastic schroefdopjes
 • Zuiver piepschuim
 • Plastics voor perscontainer
 • Folies
 • GFT- en restafval (in gemeentelijke zakken)

Snoeihout is hout dat vrijkomt bij het snoeien en verhakseld kan worden (niet: boomwortels, rozelaars, bloemen, grasmaaisel, hakvuil en materialen die niet kunnen verhakseld worden en in de GFT-zak kunnen)

 • diameter snoeihout in cm = > 2,0 cm – 35,0 cm <
 • snoeisel met een diameter van < 2,0 cm komt niet in aanmerking om te verhakselen en wordt doorverwezen naar de container groenafval (= betalend)
 • snoeihout met een diameter van > 35,0 cm wordt aanzien als boomstronk (= betalend)

Wat betreft het huis-aan-huis snoeihout samen met het GFT is de richtlijn betreft de dikte maximaal 5,0 cm.

Kringloopcentrum TELEVIL: omdat afval voorkomen en hergebruiken nog altijd beter is dan verwerken, steunt de gemeente het kringloopcentrum TELEVIL. Hier krijgen je afgedankte meubelen, huisraad, kleren, radio, tv-toestel, enzovoort, een nieuw leven.

Alles wat, eventueel na een kleine reparatie, kan hergebruikt worden, kan je gratis laten ophalen door het kringloopcentrum TELEVIL – 02 255 19 40.

Landbouwfolies worden in 2020 ingezameld tijdens de maanden januari, mei en oktober.  De data hiervan worden tijdig aangekondigd via de gemeentelijke infokanalen (vanaf 2021 staat deze data ook op de ophaalkalender)

Adres

Koeweideblock 15, 1785 Merchtem

Regelgeving

Het retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 april 2020.

 • recyclagepark

Deel deze pagina