Materiaal uitlenen

Inwoners en erkende verenigingen kunnen terecht bij de gemeentelijke uitleendienst voor diverse materialen zoals nadarhekken, parkeerverboden, een toiletwagen, podiumelementen,....

Hoe aanvragen

U kan materiaal aanvragen door het uitleenformulier in te vullen en te bezorgen aan dienst Infrastructuur. Daarna wordt uw aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

U dient het materiaal ten vroegste 3 maanden en ten laatste 15 werkdagen voor de gewenste uitleendatum aan te vragen.

Kostprijs

Voor alle ontleende materialen dient een waarborg betaald te worden. De waarborg moet uiterlijk 3 bankwerkdagen voor de uitleendatum betaald worden.

Een overzicht van alle uitleenbare materialen en de bijhorende tarieven vindt u in het reglement.

Afhandeling

Materialen dienen door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht te worden op het afgesproken tijdstip.

De kiosk, podiumwagen, chalets, tenten en de elektriciteitskast worden steeds door de gemeentediensten afgeleverd en opgehaald.

Regelgeving

Het retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari 2015.

De uitlener verklaart zich akkoord met het reglement door ondertekening van het uitleenformulier.

  • nadar

Openingsuren & contact

Infrastructuur

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 381183
Fax fax
052 374155
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 8u tot 12u

Op zaterdag enkel burgerzaken (8u30 - 11u30)

Deel deze pagina