naar top

Sportsubsidies

Erkende Merchtemse verenigingen kunnen aanspraak maken op 2 sportsubsidies. 

1. Aanvraag tot erkenning als Merchtemse sportvereniging 2019: verplicht in te vullen

Indien je club een aanvraag deed bij de vorige periode, zal de contactpersoon van het vorige dossier een ingevulde erkenningsaanvraag ontvangen, gelieve deze na te kijken en eventueel aan te passen of aan te vullen waar nodig.

2. Aanvraag subsidie voor Merchtemse sportverenigingen BPS1

Clubs die in 2018 een aanvraag indienden, ontvangen eind augustus voor de aanvraag 2019 een deels ingevuld Excel via mail. Dit dient te worden nagekeken en aangepast waar nodig. Hou zeker de ploeginformatie al bij tijdens de lopende periode!

Bijlagen bij jouw aanvraag

In het reglement is per criterium vermeld welk bewijs er nodig is. Noteer op elk bewijs het nummer van het criterium waarbij het hoort.

Er zijn verschillende tabs in het Excel-bestand:

  • tab 1: aanvraagformulier voor BPS 1 (algemeen) en BPS 2 (enkel indien je jeugdwerking hebt)
  • tab 2: overzicht trainers. De contactpersoon van de club krijgt een ingevuld overzicht met de gegevens van de vorige jaren.
  • tab 3: De ploeginformatie dient voor elke ploeg te worden ingevuld. Er is voorzien dat je per ploeg 3 trainingsmomenten/week kan noteren (wedstrijden tellen niet mee)

Als een trainer/medewerker bijscholing of opleiding volgde, is een attest nodig of een ingevuld formulier:

  • Invulformulier voor bijscholing (enkel nodig indien attest niet alle info vermeld)
  • Invulformulier voor opleiding

Je kan alles invullen bij voorkeur via het Excelbestand (zie onderaan). Onderaan vind je ook een fictief ingevuld voorbeeld.

3. Aanvraag subsidie voor Merchtemse sportverenigingen met jeugdwerking BPS 2

Bijlagen bij je aanvraag voor subsidie: in het reglement is per criterium vermeld welk bewijs er nodig is. Noteer op elk bewijs het nummer van het criterium waarbij het hoort.

In principe zijn alle bijlagen al bij de aanvraag BPS 1 ingevuld.
Indien je club een jeugdsportcoördinator heeft, dient je dit aan te duiden in het overzicht_trainers.

4. Reglementen vanaf 2014

1. Erkenning als Merchtemse sportvereniging 

2. Subsidiereglement voor Merchtemse sportverenigingen BPS1

Om in aanmerking te komen voor het beleidssubsidiereglement, dient de sportvereniging:

• erkend te zijn als gemeentelijke sportvereniging. De hieraan verbonden voorwaarden zijn in een afzonderlijk gemeentelijk reglement opgenomen.
• aan minstens 10 kwalitatieve criteria te voldoen.

3. Subsidiereglement voor Merchtemse sportverenigingen met jeugdwerking BPS2

Om in aanmerking te komen voor het impulssubsidiereglement, dient de sportvereniging

• erkend te zijn als gemeentelijke sportvereniging. De hieraan verbonden voorwaarden zijn in een afzonderlijk gemeentelijk reglement opgenomen.
• aangesloten te zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
• minimum 60 uren per jaar actieve en kwalitatieve sport aan jeugdleden aan te bieden.

4. Bijlage: Referentietabel VTS (waardeschalen)

5. Bijlage: lijst met erkende Vlaamse sportfederaties

  • sportsubsidies

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
Dendermondestraat 311785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 03
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u

Deel deze pagina