naar top

Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenkelders

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van jouw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Voor inwoners: 2000 euro voor een grafconcessie in een urne -of grafkelder of columbarium

 • + 620 euro voor een grafkelder
 • + 200 euro voor een urnenkelder 
 • + 0 euro voor een columbarium

Voor niet-inwoners: 3300 euro voor een grafconcessie in een urne -of grafkelder of columbarium

 • + 620 euro voor een grafkelder
 • + 200 euro voor een urnenkelder 
 • + 200 euro voor een columbarium

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013.

Openingsuren & contact

Burgerzaken - enkel op afspraak!

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 18 20
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u
Morgen open van 8u tot 12u

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak online een afspraak via afspraken.merchtem.be of telefonisch op het nummer 052 38 11 70.

Deel deze pagina