naar top

Woonkrediet Vlaams Woningfonds

Wil je een woning kopen en heb je een bescheiden inkomen? Dan kan je misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning.

Doe de online test en je weet meteen of je in aanmerking komt.

Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mag niet overschreden worden
 • uw netto-belastbaar inkomen moet minimum 9.392 euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden (als jouw netto-belastbaar inkomen minder dan toch 9.392 euro bedraagt, kan je onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen)
 • uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.
 • je moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vind je op de website van het Vlaams Woningfonds.

Hoe aanvragen

Voor het aangaan van een lening maak je telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Als je langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • jouw identiteitskaart
 • jouw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches).
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Kostprijs

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Openingsuren & contact

Huisvesting

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 89 10 69
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u

Deel deze pagina