naar top

Participatiemoment RUP Merchtem centrum deelgebied 2

De gemeente maakt momenteel enkele nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op voor Merchtem centrum. Voor deelgebied 2 werd een eerste discussienota opgemaakt, het bestuur wenst hier graag feedback over te krijgen van de inwoners. Daarom wordt een extra participatiemoment georganiseerd, met de ontvangen feedback kan dan verder gewerkt worden aan het voorontwerp van het RUP.

De discussienota kan je downloaden onderaan deze pagina, hierin wordt in detail omschreven waarom het RUP wordt opgemaakt en wat de ruimtelijke visie is die werd ontwikkeld voor het gebied. Er wordt ook een filmpje toegevoegd om de nota te verduidelijken.

We ontvangen in deze vroege fase van de procedure reeds graag jouw feedback! Onderaan deze pagina vind je op welke manieren je jouw visie vóór 1 februari 2022 kan overmaken aan het bestuur.

Heb je het filmpje bekeken of zelfs herbekeken? Wat vind je van…?

 • … de opdeling in verschillende gebieden met telkens andere bouwmogelijkheden?
 • … voorstel om enkel Mieregemplein als ?centrumstraat? aan te duiden?
 • … suggestie om Stationsstraat, Meutersweg, deel Oudstrijdersstraat, August De Boeckstraat en Stoofstraat als ?hoofdstraat? aan te duiden?
 • … de beslissing om geen meergezinswoningen meer toe te laten in ?woonstraten? en ?woonrand??
 • … het niet meer toestaan van bebouwing in de tuinen (stop verdere inbreiding)?
 • … de projectgebieden waarbij er een win-win is (meerwaarde voor gemeenschap – beperkte bijkomende mogelijkheden eigenaar) en dat een inrichtingsplan dient besproken te worden in de GECORO?
 • … de geselecteerde lijst van panden met erfgoedwaarde in dit deelgebied?
 • … aanduiding huidige en gewenste trage wegen? Ontbreken er volgens jou doorsteken?
 • … voorzien nieuwe publieke groenzone aan Maalderij Meskens waarbij enkel nog beperkte bebouwing kan komen?
 • … het vergroenen van pleinen waarbij ook ingezet wordt op het verhogen van de verkeersveiligheid van zachte weggebruikers, maar met behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen? Welk plein is volgens jou prioritair aan te pakken?
 • … doelstelling gemeentebestuur om tegen eind van deze legislatuur voor elke Mechtemnaar een bijkomende boom te hebben gepland (het vervangen van bomen telt uiteraard niet mee)? Waar is er volgens jou nog plaats voor een boom in Merchtem centrum?
 • … de vorm van participatie bij dit deelgebied (informatiefilmpje, actieve deelname via workshop, mogelijkheid tot reageren via website/mail/brief/…)?

Geef hieronder jouw mening, opmerkingen, suggesties en aandachtspunten!

Zet je het liever op mail? Stuur dan naar omgeving@merchtem.be.

Zet je het liever op papier? Richt dan jouw brief aan dienst Omgeving, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem.

Ga je bijkomend ook graag in dialoog met andere inwoners?

Dit kan via een digitale workshop die we organiseren op 19 januari 2022 om 19.30 uur. Tijdens de workshop wordt een korte toelichting gegeven en ga je nadien in kleine groepjes in dialoog, waarbij van elke deelnemer verwacht wordt dat er constructief meegewerkt wordt.

In de groepjes zal rond bepaalde thema?s gewerkt worden. De thema?s die voorzien worden zijn: ?Voetgangers-, fietsverbindingen en Blauw-groen netwerk?, ?Wonen en erfgoed? en ?Openbare ruimte (straten en pleinen, voorzieningen, …)?. 

De inschrijvingen zijn afgesloten. 

Heb je een vraag over het schetsontwerp?

Mail naar omgeving@merchtem.be. Wij bundelen alle vragen en formuleren een antwoord via een Q&A, na het participatiemoment te raadplegen op de website.

 • RUP Merchtem centrum deelgebied 1 & 2

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina