naar top

Huurpremie 4 jaar kandidaat-huurder

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Ontvangje al een huursubsidie? Dan kan je toch de huurpremie aanvragen. Als je ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt jouw huursubsidie en krijg je de huurpremie.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de huurpremie, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Huurwoning

Je moet een woning huren:

 • met een huurcontract op uw naam
 • als hoofdverblijfplaats
 • in het Vlaamse Gewest
 • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden (bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen serieuze vochtproblemen zijn).

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan:

 • 600 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 660 euro).
 • Daar mag je 75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Je moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar je woont (= domiciliemaatschappij).

Als je verhuist naar een nieuwe huurwoning, moet je zich ten laatste 3 weken voor jouw verhuis inschrijven bij een SHM in jouw nieuwe woonplaats. Let er op dat je zich pas uitschrijft bij jouw vorige maatschappij nadat je zich al hebt ingeschreven bij jouw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders heb je geen recht meer op een huurpremie.

Inkomen

Jouw gezamenlijk jaarinkomen, zoals gekend bij de SHM, mag maximaal 17.830 euro bedragen, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Uitsluiting

In volgende gevallen krijg je geen huurpremie:

 • als je één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dat als een terechte weigering wordt erkend)
 • als je al in een sociale woning van een SHM, OCMW of gemeente woont (een woning huren bij een Sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt, dan kan je wel een huurpremie krijgen)
 • als je een woning huurt van je vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont
 • als jouw huurpremie werd stopgezet.

Hoe aanvragen

Zodra je in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een 'gepersonaliseerd aanvraagformulier' opsturen met een gele sticker.

 • Je stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op jouw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
 • Als jouw dossier volledig is, ontvangt je binnen de 2 maanden de beslissing of je een huurpremie krijgt.
 • Als jouw dossier niet volledig is, ontvang je binnen de maand een bericht. Je moet dan binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt jouw aanvraag stopgezet.

De huurpremie wordt steeds uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de maand. Zolang je aan de voorwaarden voldoet, behoud je de huurpremie. Je bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan jouw shm.

Verhuis

Als je gaat verhuizen en je hebt de adreswijziging gemeld aan jouw shm, dan wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. Je ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op jouw nieuw adres als je aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van jouw nieuwe huurcontract.

 • Als je aan alle voorwaarden voldoet ontvang je opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
 • Voldoe je niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Als je verhuist naar een woning die je hebt gekocht, dan heb je geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Kostprijs

De huurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs van jouw woning:

 • tot een maximum van 127,96 euro. Daarbij komt nog 21,33 euro per persoon ten laste.
 • in een aantal gemeenten is het maximale premiebedrag 140,75 euro, te vermeerderen met 23,46 euro per persoon ten laste.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.

De berekeningswijze van de huurpremie vind je op de website wonenvlaanderen.be.

Openingsuren & contact

Huisvesting

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 89 10 69
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u

Deel deze pagina