naar top

Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Een gemeente moet de burger duidelijke informatie geven over het beleid en over de dienstverlening. Een gemeentelijk infoblad, gemeentewebsite, brieven, informatievergadering, informatie aan de telefoon of het loket zijn vormen van actieve openbaarheid van bestuur.

Passieve openbaarheid van bestuur

Het kan ook gebeuren dat je een document van een overheid wil inkijken, bijvoorbeeld het verslag van het college van burgemeester en schepenen, een dossier over de aanleg van een weg,... Dit zijn vormen van passieve openbaarheid van bestuur. Het inzagerecht in bestuursdocumenten wordt geregeld door het Bestuursdecreet van 17 december 2018.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, behoudens de uitzonderingsgronden bepaald in het decreet. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt, als een deel van de informatie vanwege de bovenvermelde uitzonderingen niet vrijgegeven mag worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan jouw aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan doordat nog niet alle informatie is opgenomen in het document.

Bestuursdocumenten aanvragen

Je kan een aanvraag indienen bij het secretariaat.

Nadien zal jouw aanvraag worden geregistreerd. Vanaf die datum beginnen de termijnen te lopen. Binnen twintig kalenderdagen krijg je een antwoord met de beslissing. Als die positief is, krijg je binnen twintig kalenderdagen inzage of een kopie.

Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan krijg je bericht dat die termijn met twintig kalenderdagen verlengd wordt. Je krijgt dan bij een positieve beslissing binnen de veertig kalenderdagen inzage of een kopie.

Meer info

Meer informatie en alle wetgeving is beschikbaar via de website Openbaarheid van bestuur.

  • Map

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 33 89 63
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina