naar top

Openbaar onderzoek RUP Merchtem centrum deelgebied 1

De gemeente maakt momenteel enkele nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op voor Merchtem centrum. Voor deelgebied 1 heeft de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld in zitting van maandag 21 februari 2022. Het ontwerpplan gaat nu in openbaar onderzoek van 1 maart tot en met 29 april 2022. Tijdens deze periode kan iedereen de documenten raadplegen en eventuele opmerkingen of bezwaren doorgeven.

Op dit moment zijn er voor de kern van Merchtem verouderde stedenbouwkundige voorschriften van toepassing en is er sprake van achterhaalde bestemmingen, waardoor ontwikkelingen die de leefbaarheid van de kern kunnen bevorderen uitblijven. Momenteel kan er op verschillende plaatsen ook nog te hoog gebouwd worden. Het RUP zal aangepaste bouwhoogtes opleggen om ongewenste situaties te vermijden. Daarnaast zijn er in een aantal binnengebieden nog KMO-zones en bedrijven toegelaten, op termijn zullen deze gebieden door middel van het RUP een andere bestemming krijgen die beter past binnen de kern van Merchtem.

De opmaak van dit RUP biedt echter ook nieuwe kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van de kern. Zo zal de ruimte voor fietsers en voetgangers verder uitgebreid worden. Daarnaast besteed de nieuwe regelgeving meer aandacht aan een groene inrichting van de publieke ruimte en het vrijwaren van het reeds aanwezige groen. Door nieuwe voorschriften kunnen ook waardevolle gebouwen beter beschermd worden.

Participatie is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van dit plangebied. Dit RUP heeft reeds een mooi traject van inspraak doorlopen. Het openbaar onderzoek dat nu zal plaatsvinden, is het derde en laatste inspraakmoment. De publieke consultatie van de startnota vond plaats van april 2019 tot juni 2019. In januari 2021 heeft de gemeente een extra inspraakmoment gedaan door middel van een webinar en een dorpswandeling met infopanelen.

Participatie binnen procedure RUP

Op basis van deze inspraakmomenten is het RUP verder uitgewerkt. De gemeente wenst het resultaat nu voor te stellen tijdens het openbaar onderzoek. Van 1 maart tot en met 29 april 2022 kan het ontwerp-RUP geraadpleegd worden via de gemeentelijke website en bij de dienst omgeving (Campus Nieuwstraat – Nieuwstraat 1).

Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen bezorgd worden tot en met 29 april 2022. Dit kan via de website, via mail naar omgeving@merchtem.be, aan de balie bij de dienst omgeving of via brief naar Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, gericht aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Na dit openbaar onderzoek worden de opmerkingen op het voorlopig vastgesteld RUP zorgvuldig doorgenomen en verwerkt door de Gecoro. Vervolgens zal de gemeenteraad overgaan tot definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op woensdag 30 maart 2022 zal een infomarkt georganiseerd worden, doorlopend van 17 uur tot 19.30 uur in de raadzaal van campus Nieuwstraat (ingang Bogaerdstraat). Hieronder wordt ook een filmpje toegevoegd om het ontwerp-RUP te verduidelijken, opgemaakt door studiebureau Antea. Alle goedgekeurde documenten kan je downloaden onderaan deze pagina.

Bezorg je eventuele opmerkingen of bezwaren!

Awel, laat van je horen!

Zet je het liever op mail? Stuur dan naar omgeving@merchtem.be.

Zet je het liever op papier? Richt dan jouw brief aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem, of geef je brief af aan de balie van de dienst omgeving (Campus Nieuwstraat – Nieuwstraat 1).

  • Schema RUP

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina