Noord-Zuidraad

De Noordzuidraad adviseert de schepen voor ontwikkelingssamenwerking en het schepencollege. Deze raad ondersteunt de werking van de aangesloten leden en vertegenwoordigt ze naar het gemeentebestuur toe.

Vraag je projectsubsidie bij de Noord-Zuidraad aan! Een lokaal en kwalitatief Noord-Zuidbeleid kan slechts duurzaam zijn als dit beleid ook gedragen en mee bepaald wordt door de inwoners, verenigingen, organisaties, … van de gemeente. 

Merchtemnaren die een link hebben met een buitenlands ontwikkelingsproject dat voldoet aan bepaalde criteria, kunnen via de Noord-Zuidraad een projectsubsidie aanvragen. Maar ook lokale integratie-initiatieven die aan de criteria voldoen, komen in aanmerking.

Wil je als vereniging, organisatie, particulier, … een project indienen? Mail dan de ingevulde projectfiche (onderaan deze pagina) naar integratie@merchtem.be. De Noord-Zuidraad zal dit project nakijken, adviseren en voor goedkeuring voorleggen aan het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring van het ingediende project.

Downloads

Samenstelling

André Jacobs

Functies

Voorzitter

Magda De Roy

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Willy Dours

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Dominiek Heyvaert

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Louise Lasance

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Alfons De Potter

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Etienne Moernaut

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Caroline Robberechts

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Marc Van Schuerbeeck

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Jan Vanderstraeten

Functies

Lid Noord-Zuidraad

Hugo Verwimp

Functies

Lid Noord-Zuidraad
Naar top