Heropstart private en sociale huurmarkt

Op de huurmarkt is veel intermenselijk contact: bij het sluiten van de huurovereenkomst, bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, tijdens de huurovereenkomst en op het einde ervan. Tijdens de beperkende coronamaatregelen werd dit intermenselijk contact zo veel mogelijk vermeden: enkel indien het essentieel was, kon dit mits de nodige voorzorgsmaatregelen.

Naar aanleiding van de afbouw van de beperkende coronamaatregelen kunnen verschillende stappen in het verhuurproces opnieuw opgestart worden. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van COVID-19 te vermijden.

Deze overgangsfase treedt in werking op 11 mei 2020. Op basis van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen de instructies verder versoepeld worden. Lees meer en bekijk de nota op www.wonenvlaanderen.be/corona.

Meer informatie via huisvesting@merchtem.be of 0498 17 87 30.

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina