Renovatielening provincie Vlaams-Brabant

Bij de provincie kan je een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen.

De premie bedraagt maximaal €20.000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag jouw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. ( inkomen 2017 – aanslagjaar 2018) De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie via:

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies

Of de woonconsulent: Katja Maes, 0498 17 87 30, katja.maes@3wplus.be

Gepubliceerd op dinsdag 05 mei 2020
Nieuwsoverzicht
  • bouw

Lees meer artikels over

Deel deze pagina