Aanvragen tot omgevingsvergunning – Maatregelen inzake het Coronavirus

Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, goedgekeurd. Dit decreet is in werking getreden op 20 maart 2020, datum waarop de Vlaamse Regering dit decreet bekrachtigd heeft.

Dit decreet kan een impact hebben op de lopende aanvragen tot omgevingsvergunning en op de recent afgeleverde omgevingsvergunningen. Via de volgende link kan u alle informatie vinden die het departement Omgeving ter beschikking stelt over dit decreet: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus . Het uitgangspunt is dat een verlenging van de termijnen mogelijk is, maar dat dit niet de norm hoeft te worden. De gemeente blijft haar best doen om aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen en er een beslissing over te nemen.

De maatregelen zijn van toepassing op lopende vergunningsaanvragen, ingediend voor 24 maart 2020, en nieuwe vergunningsaanvragen, ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Gezien het onzeker is of de maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en ‘social distance’ nog verder in de tijd zullen worden verlengd, kan de minister deze datum van 24 april 2020 nog verlengen. Alle onderstaande termijnen zijn bijgevolg in het opzicht dat er wordt vastgehouden aan de einddatum van 24 april 2020. Wij blijven dit verder opvolgen en houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

De volgende aanpassingen aan de verschillende procedurestappen werden aangenomen:

Volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek

Dit blijft ongewijzigd, het dossier wordt binnen de 30 dagen na ontvangst gecontroleerd op volledigheid en ontvankelijkheid.

Advisering

Dit blijft ongewijzigd. Er dient wel rekening gehouden te worden met laattijdig ontvangen adviezen, de adviesinstantie die geen tijdig advies heeft uitgebracht dient gecontacteerd te worden door de vergunningverlenende overheid en de adviesinstantie behoudt haar recht om in beroep te gaan.

Openbare onderzoeken

Alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van de periode van 30 dagen worden na 24 april 2020 opnieuw opgepikt. Bezwaarschriften die ontvangen worden in de periode van opschorting zijn wel geldig. Tot 24 april 2020 worden geen nieuwe openbare onderzoeken opgestart.

Beslissingstermijnen

De maximale termijn waarbinnen de vergunningverlenende overheid een beslissing dient te nemen wordt verlengd. Voor dossiers binnen de vereenvoudigde procedure wordt de termijn verlengd met 30 dagen (van 60 naar 90 dagen), voor dossiers binnen de gewone procedure met 60 dagen (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).

Beroepstermijnen

De termijn waarbinnen beroep kan ingediend worden tegen een omgevingsvergunning wordt verlengd met 30 dagen. Deze termijnverlengingen gelden voor procedures die nog niet volledig afgerond waren of waarvan de beroepstermijn nog lopende was op 24 maart 2020 en nieuwe aanvragen die ingediend zijn vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Start der werken

De termijn waarbinnen de vergunde werken aangevat mogen worden en de vergunning dus uitvoerbaar is, wordt verlengd met 30 dagen (van 35 naar 65 dagen). Deze termijnverlengingen gelden voor procedures die nog niet volledig afgerond waren of waarvan de beroepstermijn nog lopende was op 24 maart 2020 en nieuwe aanvragen die ingediend zijn vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Melding

Dit blijft ongewijzigd. De termijn van 30 dagen die het decreet voorziet om een meldingsakte te verlenen is een termijn van orde. Dit betekent dat er geen gevolg verbonden is aan het overschrijden van de termijn.

Gepubliceerd op dinsdag 07 april 2020
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak: 052 381170

Lees meer artikels over

Deel deze pagina