Politiezone AMOW waakt over de strikte toepassing van het samenscholingsverbod

Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad zal de politie prioritair het samenscholingsverbod handhaven. Politiezone AMOW zal vanaf heden niet meer sensibiliserend maar repressief optreden. D.w.z. iedereen die het samenscholingsverbod niet naleeft, wordt onmiddellijk gesanctioneerd cf. art 187 wet op de civiele bescherming van 15 mei 2007 (gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een effectieve geldboete van €208 tot €4000 of met één van die straffen alleen).

Wat is een samenscholing?

Dit begrip zal vanaf meer dan twee personen worden toegepast, met uitzondering van het gezin. Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of, mensen met wie je in nauwe kring samenwoont. Hiervoor rekenen we op jouw pragmatische interpretatie.

Bijvoorbeeld:

  • Wel toegelaten: mensen die in hetzelfde gezin wonen of onder hetzelfde dak wonen die een wandeling maken, iemand die samen met een vriend gaat sporten, met inachtneming van de social distance maatregelen, …
  • Niet toegelaten: vrienden die met meer dan 2 personen in een wagen zitten, zich buiten verplaatsen, …
Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020
Nieuwsoverzicht
  • virus

Deel deze pagina