Gratis technisch advies voor woningen

Voor heel wat vragen betreffende de renovatiepremies, de huurwetgeving, sociaal wonen enzovoort kunt u terecht bij het woonloket, maar weet u dat u ook gratis technisch advies (=kwaliteitsonderzoek) voor uw woning of huurwoning kan aanvragen?

De overheidsdiensten zetten hard in op een verbeterde woonkwaliteit. Via woonkwaliteitsonderzoeken proberen wij zowel eigenaars-bewoners als eigenaars-verhuurders te stimuleren om hun (huur)woning kwalitatief te verbeteren. De kwaliteit van uw woning kunt u verbeteren door niet alleen energiezuinige maatregelen te treffen, maar ook veiligheidsrisico’s te beperken.

Voor wat kunt u technisch advies vragen:
  • Wenst u te weten of uw (huur)woning voldoet aan de conformiteitseisen volgens de Vlaamse Wooncode?
  • Wenst u uw (huur)woning te verbeteren, maar u weet niet welke werken u hiervoor moet uitvoeren?
  • Wenst u uw woning, in het kader van levenslang en aanpasbaar wonen, aan te passen en u weet niet hoe te beginnen?

Indien de woning conform is, ontvangt u van de gemeente Merchtem een GRATIS conformiteitsattest. Met het conformiteitsattest kan u aan potentiële huurders aantonen dat uw woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Op het attest wordt de eindscore, het maximum aantal toegelaten bewoners, de geldigheid, een korte omschrijving van de woning en de kadastrale gegevens van de woning vermeld.

Belangrijk: Indien tijdens een kwaliteitsonderzoek ernstige gebreken worden vastgesteld, zal de eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder verplicht worden om deze te herstellen, zo niet kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Voor meer info:

Woonloket Merchtem

woonconsulente Katja Maes

Gasthuisstraat 17

1785 Merchtem

huisvesting@merchtem.be

052 89 10 69

---

Openingsuren woonloket

Dinsdag: 8.30 uur – 20 uur (NA AFSPRAAK)

Woensdag: 8.30 uur – 15 uur (NA AFSPRAAK)

Gepubliceerd op woensdag 22 januari 2020
Nieuwsoverzicht
  • huis

Deel deze pagina