naar top

Gewijzigd captatieverbod

Het besluit van 18 juli 2019 op het verbod om water te capteren wordt opgeheven voor het geheel van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken.


Het captatieverbod wordt behouden voor het Denderbekken en Benedenscheldebekken. In deze bekkens geldt dit evenwel niet voor de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal Brussel-Schelde.

Gepubliceerd op vrijdag 11 oktober 2019
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina