naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep tot kandidatuurstelling 'GECORO'

Het gemeentebestuur dient de GECORO opnieuw samen te stellen.

Het bestuur wenst een beroep te doen op leden die constructief en kritisch het beleid willen inspireren in een orgaan waarin deskundigheid en maatschappelijk belang verweven zijn.

GECORO-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft en dienen voldoende onafhankelijk te zijn. Inzicht,  affiniteit en vertrouwdheid met de ruimtelijke ordening zijn onontbeerlijk.

Het aantal leden is decretaal bepaald. Voor onze gemeente is het aantal stemgerechtigde leden vastgesteld op 9.  Het aantal deskundigen wordt bepaald op 3 (voorzitter inbegrepen). De overige  6 leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ten hoogste twee derde van de leden mogen van eenzelfde geslacht zijn.

De deskundigheid van een kandidaat dient te worden aangetoond en gemotiveerd. Deze deskundigheid in de ruimtelijke ordening is zeker niet enkel een kwestie van diploma’s; kandidaten kunnen ook over een waardevolle terreindeskundigheid beschikken door praktijkkennis en voeling met de gemeente.

De gemeenteraad besluit om volgende maatschappelijke geledingen op te nemen:

  • Milieu- en natuurverenigingen: 1 effectief + 1 plaatsvervangend lid
  • Verenigingen van landbouwers: 1 effectief + 1 plaatsvervangend lid
  • Verenigingen van werknemers en werkgevers: 1 effectief + 1 plaatsvervangend lid
  • Sport en/of socio-culturele verenigingen: 2 effectieve en 2 plaatsvervangende leden
  • Jeugdverenigingen: 1 effectief + 1 plaatsvervangend lid

De vertegenwoordigers van verenigingen kunnen niet zelf hun kandidatuur indienen, maar moeten naar voor geschoven worden door de vereniging.  Volgens de geldende regelgeving mogen adviesraden max. voor 2/3den uit personen van hetzelfde geslacht bestaan om geldige adviezen of beslissingen te kunnen uitbrengen.  Daarom wordt als bijkomende voorwaarde gesteld dat elke vereniging zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten naar voor schuift. 

Kandidaturen moeten ingediend worden met formulier ‘Kandidatuurstelling GECORO’, te downloaden onderaan deze pagina, te bekomen op de dienst Omgeving van de gemeente of aan te vragen bij omgeving@merchtem.be.

Dit formulier dient aangetekend te worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, ofwel tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket van campus Nieuwstraat of campus Gasthuisstraat, ofwel via mail omgeving@merchtem.be tegen ontvangstbevestiging.

Wil u lid worden van deze commissie,  stel u kandidaat als deskundige of laat u voorstellen door uw vereniging met aanduiding van een plaatsvervanger!

Alle kandidaturen dienen ingediend te worden uiterlijk op 1 maart 2019 – 12 uur.

Volgende gegevens zijn noodzakelijk: naam, adres, beroep, bewijs van deskundigheid en/of ervaring en/of voeling met de gemeente, een beknopte motivatie, vereniging (eventueel) en uw handtekening.

Gepubliceerd op dinsdag 12 februari 2019
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u

Op zaterdag enkel burgerzaken (8.30 - 11.30 uur)

Deel deze pagina