Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Digitaal aanmelden in de Merchtemse basisscholen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in overleg met het schoolbestuur van het vrij katholiek onderwijs Merchtem en de directies van de Merchtemse basisscholen een principe akkoord bereikt over de instelling van een netoverschrijdend digitaal aanmeldingssysteem voor alle Merchtemse basisscholen.
Dit houdt in dat de inschrijvingen niet meer chronologisch zullen gebeuren maar via een speciale website op basis van de vrije schoolkeuze-volgorde (criterium 1) en de afstand woonplaats-school (criterium 2).

Deze werkwijze stelt een einde aan het “kamperen” vóór de schoolpoort om te kunnen inschrijven.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dit digitaal systeem nu al te kunnen invoeren voor de inschrijvingen van schooljaar 2019-20. De Vlaamse overheid was echter zeer laat met de bekendmaking van de na te leven modaliteiten die eind december nog werden herzien n.a.v. een belangenconflict ingeroepen door de Franstalige Gemeenschapscommissie Brussel.
Er werd geoordeeld dat een poging om het project en bijhorende procedure afgewerkt te krijgen tegen de maand maart, teveel risico’s inhield op mislukkingen bij de introductie.
Daarom werd beslist de invoering van het project in Merchtem te verdagen naar begin 2020 voor de inschrijvingen 2020-21.

In afwachting werd afgesproken dat de Merchtemse basisscholen dit jaar een tijdelijke niet-digitale aanmeldingsprocedure gaan invoeren (onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie Leerlingenrechten)  voor de inschrijvingen van de kleuters van geboortejaar 2017.
Op die manier kunnen de kampeersituaties voor instappende kleuters overal worden vermeden.

Meer informatie over de aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2019-20 kunt u vinden op de websites van de verschillende scholen en op de aanplakbrieven aan de verschillende schoolingangen:

Gepubliceerd op donderdag 24 januari 2019
Nieuwsoverzicht
  • Inschrijving

Deel deze pagina