naar top

Milieueffectrapport aanduiding watergevoelige open ruimtegebieden ter inzage

Het milieueffectrapport voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden van het departement Omgeving ligt ter inzage.

Je kan het document raadplegen van 30 juli tot en met 30 augustus 2018

  • Op het gemeentehuis kan je een papieren versie inkijken op de dienst Omgeving.
Opmerkingen formuleren

Je kan tot en met 30 augustus 2018 opmerkingen indienen...

  • per brief aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-Mer 'WORG', Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • per e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met vermelding 'Publieke inspraak plan-MER 'WORG' in de titel);
  • per aangetekende brief aan het gemeentebestuur van Merchtem (Nieuwstraat 1) of afgeven aan het loket van de dienst Omgeving.
Gepubliceerd op maandag 30 juli 2018
Nieuwsoverzicht