naar top

Openbaar onderzoek: voorontwerp verordening meergezinswoningen

Om aanvragen voor het oprichten van meergezinswoningen binnen de gemeente te kunnen toetsen aan een aantal vereisten inzake woonkwaliteit en inpasbaarheid in het ruimtelijk weefsel is een gemeentelijke verordening in opmaak.

Het oprichten van meergezinswoningen heeft een impact op de verkeersgeneratie en het parkeren. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om deze aspecten mee te integreren in één verordening. Op deze wijze wil het bestuur bij nieuwe ontwikkelingen, een aantal kwalitatieve aspecten verankeren.

Over het voorontwerp van deze verordening loopt een openbaar onderzoek tot en met vrijdag 20 juli 2018, 12.00 uur. Het dossier ligt van 21 juni tot en met 20 juli 2018 ter inzage bij de dienst Omgeving (Nieuwstraat 1).

Gedurende deze periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren indienen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • met een aangetekende brief naar Nieuwstraat 1 in 1785 Merchtem;
  • tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis (dienst Omgeving).
Gepubliceerd op woensdag 20 juni 2018
Nieuwsoverzicht