Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep kandidatuurstelling GECORO

Het gemeentebestuur dient twee nieuwe plaatsvervangende leden aan te stellen voor de GECORO. Voor de geleding werkgevers/werknemers en de geleding jeugdverenigingen dienen er twee plaatsvervangers te worden aangesteld, ter vervanging van twee plaatsvervangende leden die ontslag hebben ingediend.

Het aantal leden is decretaal bepaald. Voor onze gemeente is het aantal stemgerechtigde leden vastgesteld op 9. Het aantal deskundigen is bepaald op 3, de overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ten hoogste twee derde van de leden mogen van eenzelfde geslacht zijn.

Wie komt in aanmerking?

GECORO-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft en dienen voldoende onafhankelijk te zijn. Inzicht, affiniteit en vertrouwdheid met de ruimtelijke ordening is onontbeerlijk. De vertegenwoordigers van verenigingen kunnen niet zelf hun kandidatuur indienen, maar moeten naar voor geschoven worden door de vereniging.

Stel je kandidaat

Kandidaturen moeten ingediend worden met formulier ‘Kandidatuurstelling GECORO’ te downloaden onderaan deze pagina, te bekomen op de dienst Omgeving (campus Nieuwstraat, Nieuwstraat 1) of aan te vragen via omgeving@merchtem.be.

Dit formulier dient aangetekend te worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, ofwel tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket van campus Nieuwstraat, ofwel via mail omgeving@merchtem.be tegen ontvangstbevestiging.

Wil je lid worden van deze commissie? Laat je dan voordragen door jouw vereniging. Alle kandidaturen dienen uiterlijk 10 maart 2023 om 12 uur ingediend te worden.

Volgende gegevens zijn noodzakelijk:

  • naam
  • adres
  • beroep
  • ervaring en/of voeling met de gemeente en ruimtelijke ordening
  • een beknopte motivatie
  • vereniging
  • jouw handtekening

Meer weten over de GECORO?

Gepubliceerd op vrijdag 03 februari 2023
Nieuwsoverzicht
  • Puzzelstuk

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina