Voorlopige vaststelling RUP Merchtem centrum deelgebied 2

De gemeente Merchtem wil een aantal BPA’s in het centrum herzien door deze om te zetten met behulp van een daarvoor op te stellen RUP Merchtem centrum. De stedenbouwkundige voorschriften behorende bij de BPA’s zijn sterk verouderd en dienen geactualiseerd te worden.

Bij de uitwerking van het RUP is door het gemeentebestuur gekozen om dit gefaseerd te realiseren. Merchtem centrum omvat immers een groot gebied met verschillende wijken met elk hun eigenheid, waardoor bij de opmaak van het RUP Merchtem centrum is gekozen voor een gefaseerde benadering.

De gemeenteraad heeft in de zitting van 19 december 2022 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Merchtem centrum – deelgebied 2 voorlopig vastgesteld. Het ontwerpplan gaat in openbaar onderzoek van maandag 16 januari 2023 tot en met vrijdag 17 maart 2023. Tijdens deze periode kan je de documenten raadplegen en eventuele opmerkingen of bezwaren doorgeven.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen tot en met vrijdag 17 maart 2023 (24 uur), datum van sluiting openbaar onderzoek, schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) worden toegezonden bij aangetekende brief, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, op afgegeven worden op het gemeentehuis, dienst omgeving, tegen ontvangstbewijs, of via mail omgeving@merchtem.be.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 11 januari 2023
Nieuwsoverzicht
  • Grafisch plan RUP Merchtem centrum – deelgebied 2

Deel deze pagina