Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken waterlopen

In de periode van 1 december 2022 tot 31 maart 2023 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren.

 • Amelvonnesbeek nr. 1048
 • Molenbeek van Hamelgem nr. 1050

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken – Deel Noord.

De kaart in bijlage duidt de waterloopvakken aan waar gewone en bijzondere oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden.

In de periode van 1 december 2022 tot 15 maart 2023 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In Merchtem wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

 • Grote Molenbeek, nr.6.002
 • Lindebeek, nr.6.019
 • Kwetstenbeek, nr.6.020
 • Stambeek, nr.6.021
 • Oude Beek, nr. 6.036
 • Wersbeek, nr.6.037
 • Bouwbeek, nr.6.014
 • Robbeek, nr. 6.017
 • Vondelbeek of Brabantsebeek, nr.5.001
 • Drinkeling, nr. 6.025
 • Molenbeek, nr. 6013
 • Waterloop, nr. 6022
 • Waterloop, nr. 6019A
 • Waterloop, nr. 6020A
 • Waterloop, nr. 6022A
 • Waterloop, nr. 6040
 • Waterlichaam, VHAG 24455
 • Waterlichaam, VHAG 24466
 • Waterlichaam, VHAG 25688
 • Waterlichaam, VHAG 25689
 • Waterlichaam, VHAG 25695

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Benedenscheldebekken.

Wij vestigen graag je aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Gepubliceerd op dinsdag 03 januari 2023
Nieuwsoverzicht
 • Onderhoud Zenne Noord 2022-2023 Merchtem

Openingsuren & contact

Infrastructuur

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 11 83
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina