Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Week van de duurzame gemeente

Tussen 18 en 25 september gaat de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ door. Tijdens deze campagneweek hangen lokale besturen een week lang de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze lokale ‘duurzame helden’ in de kijker. Deze helden zijn burgers, bedrijven, scholen, organisaties of andere groepen die op hun eigen manier bijdragen aan de Agenda 2030 van de Verenigde Naties met zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Dit jaar focust de campagne op duurzame helden die bijdragen aan een belangrijk basisprincipe van de Agenda 2030: LAAT NIEMAND ACHTER. Dat principe staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien, een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en te verzekeren dat ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving mee kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

Concreet heeft het college van burgemeester en schepenen 8 organisaties genomineerd als Lokale Duurzame Held:

Tuinbouwschool

De Tuinbouwschool dankt zijn nominatie aan zijn samenwerkingsverband met ETAGE in Haïti, de École Technique d’Agriculture et de Gestion de l’Environnement. Deze recent in Port-de-Paix opgerichte school werd gesticht door een paar jonge ingenieurs en wil via de landbouwsector welvaart opbouwen voor de lokale gemeenschap. Het is op termijn de bedoeling dat de leerlingen van de beide scholen informatie uitwisselen over teelten en materialen en dat ze onderlinge contacten leggen.

Vzw Pèp Lib

VZW Pèp Lib is eveneens actief in Haïti. Enerzijds wordt ETAGE - AGRIBEL geholpen bij de uitbouw  van een  imkerij en een kippenkwekerij. Anderzijds steunt het de VZW KOMITE LAKAY in het zuiden van Haïti met de uitbouw van een depot waarin materialen worden uitgeleend aan de landbouwers. Ook voorziet het comité een stock van zaden en planten die onder de landbouwers worden verdeeld. In ruil staan ze een deel van hun opbrengsten af voor de aankoop van materialen en vernieuwing van het zaaigoed.

Meer info: www.vzwpeplib.com

Samenwerkingsverband tussen Merchtem en Chiheru

Reeds meer dan 30 jaar bestaat er een samenwerkingsverband tussen Merchtem en Chiheru, een dorp in Roemenië. Destijds ontstonden overal in West-Europa ‘Roemeniëcomités’ als reactie op de ‘systematiseringsplannen’ van de Roemeense overheid. Die had besloten om meer dan 13.000 kleine plattelandsdorpen te vervangen door ‘agro-industriële centra’. Daar waar in de beginjaren de nadruk lag op verdelen van hulpgoederen, evolueerde de samenwerking naar structurele hulp en uitwisselingen. Zo hebben de Merchtemse steltenlopers al drie maal in Roemenië opgetreden. ‘Boeken voor Chiheru’: vanuit Merchtem zijn Roemeense en Franse boeken gekocht voor het lagere schooltje van Chiheru de Jos.

Gemeentelijke diensten

Ook heeft  het college enkele diensten van het lokaal bestuur genomineerd met de titel “Lokale Duurzame Held”. Duurzaam bijdragen aan het welzijn van de burgers is immers een deel van de missie van een lokaal bestuur en diensten zoals het Huis van het Kind, de integratiedienst, de sociale dienst en de vrije tijdsdiensten dragen daar dagelijks hun steentje toe bij. Concreet gaat het dan over projecten zoals bestrijding kinderarmoede en het Babbelbad waar kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met het 3de leerjaar spelend de kans krijgen om hun kennis van de Nederlandse taal op te frissen. Maar ook over de voedselbedeling, de organisatie van conversatietafels voor anderstalige volwassenen en de (coördinatie van) de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Kodiel

Kodiel is een zorgboerderij waar verschillende doelgroepen naar toe kunnen komen. Het aanbod is voor elke doelgroep hetzelfde, de accenten liggen anders. Sinds 2001 heeft Kodiel voor de meest kwetsbare thuislozen en mensen met een beperking met zijn boerderij een toffe plaats gecreëerd waar het leuk vertoeven is. Sinds enkele jaren zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Twee dagen per week komen mensen met een psychische kwetsbaarheid uit het daghospitaal psychiatrie van OLV Asse naar de boerderij. Hier ligt het accent op het contact met dieren. Een andere dag wordt gereserveerd voor mensen die een traject afleggen binnen perron 70 in Asse. Zij komen klusjes doen op de boerderij. 

Meer info: www.kodiel.be

Merchtem multicultureel

Merchtem multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en helpt hen op weg naar integratie. Iedere nieuwkomer van buitenlandse origine die zich tijdelijk of definitief komt vestigen moet de kans krijgen om zich hier thuis te voelen. En dat is niet altijd vanzelfsprekend: kennis van de taal, manier van leven, informatie over de scholen, opleidingen, tewerkstellingsmogelijkheden, praktische problemen…. Van meet af aan heeft Merchtem Multicultureel haar werking ruim en meersporig opgevat zowel qua doelgroep (vluchtelingen, asielzoekers, nieuwkomers van buitenlandse origine…) als qua activiteiten.

Meer info: www.facebook.com/Merchtem-multicultureel-1754145434892754/.

De activiteit die we in het kader van de lokale helden in de verf willen zetten is de huiswerkbegeleiding. Merchtem multicultureel biedt huiswerkbegeleiding aan in drie lagere scholen. Vrijwilligers gaan één of twee keer per week na het einde van de lessen naar school om die kinderen te helpen bij hun huiswerk.

G-voetbal

Mensen met een beperking kunnen moeilijk terecht in het gewone voetbalcircuit. Daarom heeft Hoger Op Wolvertem Merchtem een afdeling G-voetbal opgericht waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook hun partijtje mee te spelen. Momenteel gaat het over ongeveer 16 spelers tussen 18 en 57 jaar. Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel hierbij is dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar ook de sociale contacten spelen bij G-voetballers een belangrijkere rol. 

Meer info: www.wolvertem-merchtem.be/NL/g_voetbal/

De fietsbieb

Een kind ontgroeit zijn fiets snel. De fietsbieb biedt een budgetvriendelijk alternatief voor de aankoop van dure fietsen: vrijwilligers ontlenen kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen aan kinderen van 2 tot 12 jaar. Het principe van de fietsbieb is eenvoudig: voor 20 euro fietsgeld per jaar en een waarborg van 20 euro per fiets kan men gedurende een jaar een kinderfiets gebruiken. Indien nodig kan die tijdens datzelfde jaar ingewisseld worden voor een ander exemplaar. In het aanbod zitten ook fietsen voor kinderen met een beperking. De fietsbieb heeft als doel om de fietscultuur bij alle lagen van de bevolking op een haalbare manier binnen te brengen. Bovendien verkleint het de afvalberg.

Meer info: https://fietsbieb.be

Bekijk hier het fotoalbum

Gepubliceerd op maandag 19 september 2022
Nieuwsoverzicht
  • Banner 'Laat niemand achter' 2022

Deel deze pagina