Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken

In de periode van 1 december 2021 tot 15 maart 2022 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In Merchtem wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

 • Grote Molenbeek, nr.6.002;
 • Lindebeek, nr.6.019;
 • Kwetstenbeek, nr.6.020;
 • Stambeek, nr.6.021;
 • Oude Beek, nr. 6.036;
 • Wersbeek, nr.6.037;
 • Bouwbeek, nr.6.014;
 • Robbeek, nr. 6.017.
 • Vondelbeek of Brabantsebeek, nr.5.001;
 • Drinkeling, nr. 6.025;
 • Molenbeek, nr. 6013,
 • Waterloop, nr. 6022;
 • Waterloop, nr. 6019A;
 • Waterloop, nr. 6020A;
 • Waterloop, nr. 6022A;
 • Waterloop, nr. 6040;
 • Waterlichaam, VHAG 24455;
 • Waterlichaam, VHAG 24466;
 • Waterlichaam, VHAG 25688;
 • Waterlichaam, VHAG 25689;
 • Waterlichaam, VHAG 25695.

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Benedenscheldebekken.

Wij vestigen tevens uw aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden via mail naar waterlopen@vlaamsbrabant.be

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/water

Gepubliceerd op woensdag 15 december 2021
Nieuwsoverzicht
 • Plan oppervlakkige ruimingswerken

Openingsuren & contact

Infrastructuur

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 11 83
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u
Morgen open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u

Deel deze pagina