Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Publieke inspraak over het plan-MER

Publieke inspraak over het plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten:

  • een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen
  • bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten
  • een duurzame blauwe economie doen groeien en welvarende kustgemeenschappen creëren
  • de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be of ze inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Mer in Brussel.

Tot en met 14 september 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer op het volgende e-mailadres mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op maandag 16 augustus 2021
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u en 13u30 tot 16u

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak online een afspraak via afspraken.merchtem.be of telefonisch op het nummer 052 38 11 70.

Deel deze pagina