Dit nieuwsbericht is niet actueel.

RUP: meld je zonevreemd bedrijf

Op Merchtems grondgebied zijn verschillende zonevreemde bedrijven gevestigd. Ze liggen geheel of gedeeltelijk in een gebied waar bedrijven eigenlijk niet thuishoren, ook al zijn ze hier al jarenlang gevestigd en geïntegreerd in de omgeving.

Wat zijn zonevreemde bedrijven?

Zonevreemde bedrijven hebben weinig of geen mogelijkheden om uit te breiden of iets aan hun gebouw(en) te wijzigen, gezien de strijdigheid met de bestemming van het gewestplan. Om deze bedrijven toch de kans te bieden zich verder te ontwikkelen, is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig.

Alvorens met de opmaak van een dergelijk RUP van start te gaan, krijgen zonevreemde bedrijven de kans om hierin opgenomen te worden en eventueel hun opmerkingen te geven. Vervolgens wordt door een studiebureau bekeken of de ontwikkelingsaanvragen van deze bedrijven aanvaardbaar zijn, rekening houdend met de omgeving. Per bedrijf zal een deelplan worden opgemaakt.

Dien je aanvraag in

Indien je eigenaar bent van een zonevreemd bedrijf, laat ons dit dan weten zodat onderzocht kan worden of jouw bedrijf in aanmerking komt voor dit RUP.

Dien hiervoor jouw aanvraag in vóór 15 augustus 2021 via omgeving@merchtem.be of bezorg je aanvraag via aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen van en te Merchtem of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket campus Nieuwstraat, Nieuwstraat 1.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst omgeving. Neem telefonisch contact op: 052 38 12 04 of via mail omgeving@merchtem.be.

Gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021
Nieuwsoverzicht
  • let op

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 19u
Morgen open van 8u tot 12u

We werken verder achter gesloten deuren, maak hier je afspraak

Deel deze pagina