Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van november tot en met december 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het PIVO in Relegem (Asse).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund. 

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling. Meer informatie kan u vragen via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016/26.78.41.

De opleiding is gepland op:

  • Dinsdag 16 november 9:00 – 17:00u
  • Vrijdag 19 november 9:00 – 17:00u
  • Woensdag 24 november 9:00 – 17:00u
  • Vrijdag 3 december 9:00 – 17:00u
  • Vrijdag 10 december 9:00 – 17:00u
  • Donderdag 16 december 9:00 – 17:00u

Inschrijven kan na aanvraag via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.

U ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.

Na dit gesprek wordt u al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid en politie) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten.

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina