RUP zonevreemde bedrijven

Op Merchtems grondgebied zijn verschillende zonevreemde bedrijven gevestigd. Ze liggen geheel of gedeeltelijk in een gebied waar bedrijven eigenlijk niet thuishoren, ook al zijn ze hier al jarenlang gevestigd en geïntegreerd in de omgeving.

Zonevreemde bedrijven hebben weinig of geen mogelijkheden om uit te breiden of iets aan hun gebouw(en) te wijzigen, gezien de strijdigheid met de bestemming van het gewestplan. Om deze bedrijven toch de kans te bieden zich verder te ontwikkelen, is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig.

Alvorens met de opmaak van een dergelijk RUP van start te gaan, krijgen zonevreemde bedrijven de kans om hierin opgenomen te worden en eventueel hun opmerkingen te geven. Vervolgens wordt door een studiebureau bekeken of de ontwikkelingsaanvragen van deze bedrijven aanvaardbaar zijn, rekening houdend met de omgeving. Per bedrijf zal een deelplan worden opgemaakt.

Indien u eigenaar bent van een zonevreemd bedrijf, kan u ons dit laten weten zodat onderzocht kan worden of uw bedrijf in aanmerking komt voor dit RUP.

Dien hiervoor uw aanvraag in, vóór 15 oktober 2020, via omgeving@merchtem.be of bezorg uw aanvraag via aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen van en te Merchtem of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket van campus Nieuwstraat, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst omgeving, 052 38 12 04 of via e-mail omgeving@merchtem.be.

Gepubliceerd op woensdag 26 augustus 2020
Nieuwsoverzicht
  • logo gemeente Merchtem

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina