Oorlogsmonument aan de Krekelendries na 100 jaar gerestaureerd

Oorlogsmonument van 1919-1920 naar ontwerp van beeldhouwer Ferdinand Gysen

Het monument ter ere van de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog brengt heden ook hulde aan de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

Gysen beeldde een soldaat uit met een geweer in de hand, dat gericht is naar het oosten, in de richting van Duitsland. Zijn ene voet steunt op een gebroken zwaard waarop het opschrift "Macht gaat" en "boven recht" is weergegeven op de beide delen.

De meerledige, vierzijdige sokkel waarop het beeld is geplaatst, is decoratief verlevendigd met horizontale banden met bladmotieven en kruisvormige linten op de hoeken. Op elke zijde zijn telkens twee herdenkingsplaten bevestigd, namelijk op het bovendeel van de sokkel de originele platen met de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en op de basis kleinere platen met de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De platen tegen de oostelijke voorzijde vermelden bovenaan "1914/ Hulde/ aan/ onze/ Helden/ 1918" en onderaan "Hulde/aan onze/ oorlogsslachtoffers/1940-1945." De andere platen vermelden de namen van de gesneuvelde burgers en soldaten evenals weggevoerden. De westelijke plaat vermeldt daarenboven dat het monument "uit erkentelijkheid opgericht" werd door de gemeenteraad van Merchtem met de vermelding van de toenmalige burgemeester, schepenen, raadsleden en secretaris.

Info: Erfgoed Vlaanderen

Gepubliceerd op vrijdag 19 juni 2020
Nieuwsoverzicht
  • Oorlogsmonument Krekelendries

Deel deze pagina