Brussegem en haar parochies tijdens de Eerste Wereldoorlog

Gepubliceerd op  woensdag 19 jun 2024 om 00:00

Het is het resultaat van meer dan vier jaar research in binnen- en buitenlandse archieven, in militaire dossiers maar ook door lectuur van verhalen opgetekend door regimentsofficieren en van oorlogs- dagboeken waarin de toenmalige dorpspastoors het dorpsleven beschreven ‘zoals het toen was’. Kortom, het boek is het verhaal van kleine en grote ‘lokale’ nieuwsfeiten in een tijd waarin een dreigende Eerste Wereldoorlog de wereld buiten de dorpsgrenzen bepaalde.

Dit nieuwe boek telt 396 pagina’s en de auteur is Jan Willems. Hij hield ook al de pen vast voor de boeken “De geschiedenis van Brussegem, vanaf de Frankische tijd” en “Britse bommenwerper crasht op 3 juni 1942 in Linthout”.

Kom naar de boekvoorstelling op donderdag 18 juli om 19.30 uur in de Gemeenschapslokalen te Brussegem (Brussegemplein 8). Schrijf je in vóór 15 juli via onderstaand formulier.

Heb je een boek besteld? Dan kan je je boek op deze voorstellingsavond mee naar huis nemen.

Schrijf je hier in

Inhoudelijk is veel aandacht gegaan naar de mens in oorlogstijd; de soldaat aan het front. Door de nadruk te leggen op de menselijke dimensie in oorlogstijd verschilt het werk van wetenschappelijk onderbouwde naslagwerken. Dit maakt het verhaal van de Duitse overrompeling van Brussegem vlot leesbaar. Immers, amper 16 dagen nadat de Duitse troepen op 4 augustus 1914 België binnen- vielen, wapperde de Duitse vlag aan het stadhuis te Brussel en werd ook Brussegem als ‘randgemeente’ plots ‘Duits bezet gebied’.

Notities uit de oorlogsdagboeken van dorpspastoors tonen hoe een toen nog sterk katholieke dorpscultuur en het lokale dorpsleven door de Duitse bezetter brutaal werden onderuitgehaald.

De Duitsers bepaalden van de ene op de andere dag het dagelijks leven in Brussegem. Bij de bevolking namen onzekerheid en schrik voor wat komen zou, zienderogen toe.

De Brussegemse gesneuvelden worden uitgebreid beschreven. Die jongemannen waren geen officieren maar slechts gewone soldaten. Ze maakten deel uit van het voetvolk, de infanterie, de grondtroepen.

Hun militaire dossiers zijn voor een gedeelte opgenomen in het boek. Hoewel onze soldaten uit Brussegem in de veldslagen van hun regimenten streden als helden, mag hun rol in de oorlog niet simpelweg gelezen worden als een heldenverhaal. Vaak was hun inzet een drang om zélf de confrontaties met de Duitse troepen in de frontlinies te overleven.

Met dit boek hoopt Jan Willems een blinde vlek op te vullen over ‘Brussegem en haar toenmalige parochies tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Het is het verhaal van hoe onze kleine gemeente tegen wil en dank onderdeel werd van de ‘Groote Oorlog’. Het zou jammer zijn mocht dit stukje lokale geschiedenis vergeten worden.

De publicatie telt 396 pagina’s en wordt uitgegeven in eigen beheer, zonder winstoogmerk. In de verkoopprijs zijn de druk- en verwerkingskosten verrekend. Maar zoals ook gebeurd is bij mijn vorige publicaties, zal 10 % van de verkoopprijs geschonken worden aan het ‘Kinderkankerfonds’.

Een bewijs hiervan wordt, na afsluiting van de verkoop gepubliceerd in de lokale media.

Bestel nu

  • via e-mail naar: janwillems@telenet.be
  • telefonisch of via whatsapp: 0499 700 274 (Jan Willems)
  • of door storting/overschrijving van €40 op het rekeningnummer BE 22 7431 0013 6447 met vermelding “Brussegem – Eerste Wereldoorlog” (+ naam besteller).

Het bestelde boek kan afgehaald worden op zondag 4 augustus van 10u tot 15u in de Gemeenschapslokalen te Brussegem, gelegen aan het Brussegem- kerkplein 8 te Brussegem (aan het voormalig gemeentehuis van Brussegem).

Naar top