naar top

Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is een strategisch beleidsdocument dat de mobiliteitsvisie van Merchtem vormgeeft en de te nemen acties uitzet op korte, middellange en lange termijn.

Een gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het beleidskader waarbinnen de mobiliteit binnen de gemeente aangepakt zal worden. Het is echter niet de bedoeling om in dit document reeds uitvoeringsplannen te voorzien. Verder studiewerk en uitwerking van plannen en projecten maken geen deel uit van het mobiliteitsplan maar volgen uit de actietabel.

Het oorspronkelijke mobiliteitsplan van Merchtem dateert van 2005 en werd reeds een eerste maal aangepast in 2015. Momenteel wordt het plan voor de tweede maal geüpdatet, rekening houdend met een evoluerende maatschappij.

Er werden een aantal thema’s geselecteerd die verder onderzocht werden:

  • Bereikbaar autoluw centrum
  • Duurzaam parkeerbeleid
  • Veilige schoolomgevingen
  • Leefbare dorpskernen
  • Kwaliteitsvol fietsbeleid
  • In kaart brengen van ruimtelijke en strategische projecten

Verkennings- en uitwerkingsfase

Om een zo breed mogelijk publiek te consulteren werd bij het begin van het proces per deelkern (Merchtem, Peizegem en Brussegem) een workshop georganiseerd. Na een algemene toelichting werd in kleine groepjes gewerkt zodat iedereen de kans kreeg om opmerkingen of probleempunten aan te reiken. Deze werden meegenomen in de verkenningsnota waarna de thema’s en het onderzoek scherp gesteld werden.

Ondertussen werden alle onderzoeken uitgevoerd en een visie uitgeschreven wat resulteert in een uitwerkingsnota. Deze kan u hier consulteren.

Beleidsfase

In een derde en laatste fase zullen deze resultaten omgezet worden in een duurzaam beleidsplan met bijhorende actietabel om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Deze fase zal vermoedelijk in april afgerond zijn. Het uiteindelijke beleidsplan zal op een coronaveilige manier gecommuniceerd worden.

Deel deze pagina