naar top

Agenda's en besluiten bestuursorganen

De openbare besluitvorming van de gemeente Merchtem kan je raadplegen via https://merchtem-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/

Wat kan je hier terugvinden?

Agenda

Voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekendgemaakt voor volgende organen:

 • de gemeenteraad
 • de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen

Na goedkeuring van de notulen wordt deze bekendgemaakt voor volgende organen:

 • de gemeenteraad (+ zittingsverslag)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (+ zittingsverslag)
 • adviesraden

Besluitenlijst

De besluitenlijsten worden bekendgemaakt voor volgende organen:

 • de gemeenteraad
 • de raad voor maatschappelijk welzijn
 • de raad van bestuur AGB
 • het schepencollege
 • het vast bureau
 • burgemeester

Besluiten

 • reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester
 • rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan
 • besluiten rechtspositieregeling van raad van bestuur AGB waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling gemeentepersoneel
 • beleidsrapporten van gemeente en OCMW en beleidsrapporten AGB
 • besluiten gemeenteraad over beleidsrapporten AGB
 • besluiten over retributies van raad van bestuur AGB

Zittingsverslag

Het raadplegen van deze informatie is mogelijk via de kalender of via de zoekpagina.

Persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie worden niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld.

 • RPO

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 33 89 63
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina