naar top

Publieke raadpleging start- en procesnota KWZI Peizegem

Het gemeentebestuur van Merchtem is bezig met de procedure voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘KWZI Peizegem’.

Het RUP “KWZI Peizegem” dient tot het bouwen van een nieuwe kleinschalige waterzuiveringsinstallatie ter hoogte van Peizegem, binnen de gemeente Merchtem. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk afvalwater wordt gezuiverd vooraleer het geloosd wordt in een waterloop. De KWZI wordt ontworpen om de vuilvracht van ca. 2500 inwonersequivalenten te zuiveren. Gelet op de bestaande bestemming, als agrarisch gebied, is de opmaak van een RUP noodzakelijk.

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van het RUP, voorziet de gemeente Merchtem een publieke raadpleging over de start- en procesnota. Tijdens de periode van 31 mei 2022 tot en met 29 juli 2022 ligt de start- en procesnota over het RUP ter inzage bij de dienst omgeving en via de gemeentelijke website. Op dinsdag 7 juni 2022, tussen 18u00 en 20u00 wordt er een participatiemoment georganiseerd in de tuinbouwschool, Molenbaan 54, waar studiebureau ADOPLAN, samen met Aquafin, de plannen verder zal toelichten. Indien u wenst aanwezig te zijn kan dit na telefonische afspraak via 052 38 12 04, voor vrijdag 3 juni 2022 – 12u00.

Geef hieronder jouw mening, opmerkingen, suggesties en aandachtspunten!

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen uiterlijk op 29 juli 2022 - 24.00 uur.

Geef hier je opmerkingen

Zet je het liever op mail? Stuur dan naar omgeving@merchtem.be.

Zet je het liever op papier? Richt dan jouw brief aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem, of geef je brief af aan de balie van de dienst omgeving, ten laatste 29 juli - 24.00 uur.

  • kwzipeizegem

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina