Verlof aanvragen

Verlof

Een voltijds personeelslid (gemeente en OCMW) heeft recht op 228 uren betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar. Een voltijds personeelslid van het wzc Ter Stelten heeft recht op 197:45 uur betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar. De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid. De vakantiedagen moeten minimum 2 dagen vooraf worden aangevraagd.

Verlof dient steeds in overleg met de collega’s van de dienst te worden aangevraagd. Het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde mensen verlof nemen tussen kerst en nieuwjaar of tijdens andere schoolvakanties of op brugdagen.

Elk jaar kan het personeelslid maximum 4 vakantiedagen opnemen zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren.

De vakantiedagen dienen in principe opgenomen te worden tijdens het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Evenwel kan elke personeelslid vijf vakantiedagen overdragen naar het volgende kalenderjaar. Dit aantal dagen wordt herleid pro rata de prestatiebreuk van het personeelslid.

Aldus overgedragen vakantiedagen moeten worden opgenomen uiterlijk voor 1 mei van het volgend jaar. Na deze datum worden niet opgenomen dagen als opgenomen beschouwd (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

Verlof aanvragen

Je kan verlof aanvragen via de prikklok op je computer. De handleiding vind je hieronder. Personeelsleden die geen PC ter beschikking hebben, kunnen van thuis uit inloggen of de dienstcomputers gebruiken.

Naar top