Bijzonder Comité Sociale Dienst

BCSD

Het BCSD vergadert op de eerste en derde dinsdag van de maand om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De voorzitter van het BCSD kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeen roepen. De vergaderingen van het BCSD zijn niet openbaar. Het BCSD is bevoegd over de beslissingen over de toekenning, terugvorderingen, herzieningen en schorsen van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het BCSD bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter inzake beslissingen van dringende steun. Het BCSD bestaat in Merchtem uit 8 leden en een voorzitter, verkozen via voordrachtaktes op de OCMW-raad. De verslagen van het BCSD worden niet gepubliceerd.