naar top

Geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom plannen wij het beheer ervan zorgvuldig. We doen dat samen met u. Neem deel aan het openbaar onderzoek en geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid. Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Welke documenten liggen in openbaar onderzoek?

U kunt uw mening geven over:

De plannen bestaan uit verschillende delen: een beheerplan voor het Vlaams deel van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, bekkenspecifieke delen, grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma. De overstromingsrisicobeheerplannen en een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de plannen geïntegreerd. En ook de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. 

De niet-technische samenvatting geeft een mooi overzicht van de grote lijnen van de stroomgebiedbeheerplannen. 

Hoe kan u reageren?

Tot en met 14 maart 2021 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via een digitaal inspraakformulier of bij het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer u uw opmerkingen indient via het inspraakformulier, dan ontvangt u een persoonlijke code waarmee u later kan nagaan op welke manier uw advies of bezwaar verwerkt is.

U kan uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. Na afloop van het openbaar onderzoek maakt de gemeente de ontvangen opmerkingen over aan de CIW.

De wegwijsfolder leidt u door de plannen en helpt u op weg bij het indienen van een inspraakreactie.

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

De CIW onderzoekt alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkt ze in overwegingsdocumenten, past de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legt ze voor aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast. Ze doet dit ten laatste tegen 22 december 2021. Daarna zullen de definitieve plannen raadpleegbaar zijn op de website sgbp.integraalwaterbeleid.be.

Het overwegingsdocument waarin u zal kunnen nakijken wat er met uw opmerking gebeurde, zal te raadplegen zijn op de website www.volvanwater.be

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We werken verder achter gesloten deuren, maak hier je afspraak

Deel deze pagina