Energiesnoeier en energiescan

Heb je een niet al te hoog inkomen of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je weten hoe je je energieverbruik en de bijhorende kosten kan verminderen, dan kan je een energiesnoeier bij je thuis laten komen. Die voert een gratis energiescan uit en neemt kleine energiebesparende maatregelen.

Kom ik in aanmerking voor een energiescan?

De energiescan kan enkel aangevraagd worden als:

 • je een beschermde afnemer bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit)
 •  je een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit
 • je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage
 • je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor
 • je huurt, en in 2023 maximaal 664,56 ?????euro per maand betaalt
 •  het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023)
  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug
  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd

Als je niet tot deze categorieën behoort, kan je een gratis energiescan aanvragen op basis van een inschatting van het OCMW

Wat mag ik verwachten van zo’n energiescan?

 • Basis Energiescan:

De basis energiescan is een gratis huisbezoek waarbij de energiesnoeier de woning analyseert en in kaart brengt hoe de bewoners omgaan met energie.  Er wordt advies gegeven, er kunnen kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden en je krijgt een gratis spaarpakketje (LEDlampen, spaardouchekop, buisisolatie, radiatorfolie, verdeelstekker met schakelaar, ...).

 • Opvolgscan Type 1:

De opvolgscan type 1 wordt uitgevoerd bij wie belang heeft bij een tweede bezoek van de energiesnoeier. Deze opvolgscan kan enkel worden uitgevoerd waar eerder al een basisscan werd gedaan en bij personen die behoren tot een van de prioritaire doelgroepen. Deze opvolgscan bevat een evaluatie en herhaling van de tips van de basisscan, het opsporen van de oorzaak van een hoge energiefactuur en van energieverslindende elektrische apparaten. Ook wordt de overstap naar een andere energieleverancier geregeld als dat zinvol is, en er wordt een extra pakket kleine maatregelen geïnstalleerd.

 • Opvolgscan type 2:

De opvolgscan type 2 is in functie van dakisolatie, dubbele beglazing en/of een hoogrendementsketel. Deze energiescan is bedoeld voor doelgroepen die nog niet beschikken over dakisolatie, hoogrendementsglas en/of een efficiënte verwarmingsketel maar wie hierin wel wil te investeren. Je wordt van deze mogelijkheid op de hoogte gebracht via een brief van de gemeente of de netbeheerder. Als bewoner kan je dan intekenen op deze gratis begeleiding. Tijdens dit bezoek worden alle meetgegevens verzameld die nodig zijn voor het plaatsen van dakisolatie, HR-beglazing en/of een nieuwe ketel. Er worden ook offertes aangevraagd bij diverse aannemers. De bewoner krijgt verder gratis begeleiding bij de uitvoering van de werken en het aanvragen van de premies nadien.

Meer info

Naar top