Kandidatuur gemeenschapswacht (aanleg werfreserve)