Kandidatuur gemeenschapswacht - vaststeller (aanleg werfreserve)