RUP zonevreemde bedrijven - in opmaak

Datum bekendmaking vrijdag 26 mei 2023

De gemeente Merchtem wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken om de ontwikkelingsperspectieven van een aantal zonevreemde bedrijven in de gemeente te kaderen en een planologische oplossing te bieden voor eventuele uitbreidingswensen. Het RUP zal worden gekaderd in de gewenste ruimtelijke structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Merchtem en hogere structuurplannen.

Hiervoor werd een oproep gedaan naar geïnteresseerde bedrijven met actuele en toekomstige ruimtelijke noden. In deze startnota dient onderzocht te worden welke bedrijven in aanmerking komen om opgenomen te worden in het RUP. Per bedrijfssite zal worden bepaald of er uitbreidingsmogelijkheden zijn, en mits welke maatregelen deze ruimtelijk ingepast kunnen worden in de omgeving. De afweging of een bedrijf al dan niet verder ruimtelijk kan ontwikkelen wordt gebaseerd op een ruimtelijk afwegingskader, dat de specifieke voorwaarden vastlegt voor de verschillende deelruimten in Merchtem.

Downloads

Naar top