RUP Sport: voorlopige vaststelling + onteigeningsbesluit

Het gemeentebestuur van Merchtem is bezig met de procedure voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sport’. In het kader van kernversterking door het bundelen van gemeenschapsvoorzieningen, beoogt de gemeente Merchtem een zuidoostelijke uitbreiding van ongeveer 10 ha van het sportcomplex Dooren, dat centraal gelegen is tussen de Wolvertemsesteenweg en Brusselsesteenweg. 

Dit RUP onderzoekt de mogelijkheden voor deze uitbreiding en dient als basis voor een inrichtingsplan i.f.v. het gewenste programma (met o.m., beachvolleyterreinen, voetbalterreinen, een sporthal, bijkomende parking, groenbuffers, etc.). Het RUP vormt tevens het beleidsmatige en juridische kader om de ontwikkeling uit te voeren.

Het RUP Sport en het daaraan verbonden onteigeningsbesluit werden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 september 2023.

De te onteigenen onroerende goederen betreffen elf gronden, gelegen te 1785 Merchtem aan de Dooren en Jozef Stallaertstraat, aansluitend op het bestaande sportcomplex Dooren.  De gronden zijn kadastraal gekend als:

 1. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628X - Weiland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 6.068 m²;
 2. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628Y - Weiland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 2.962 m²;
 3. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628K - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 8.010 m²;
 4. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628T - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 3.020 m²;
 5. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628Z - Weiland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 1.412 m²;
 6. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628D/deel - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 1.552,46 m²;
 7. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628C - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 2.810 m²;
 8. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 666W3 - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 7.517 m²;
 9. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628R - Weiland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 11.500 m²;
 10. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628B2 - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 36.960 m²;
 11. Merchtem, 2de afdeling, sectie H, 628F2 - Bouwland - oppervlakte volgens kadastrale legger: 12.631 m²;

Het openbaar onderzoek liep vanaf maandag 16 oktober 2023 tot en met donderdag 14 december 2023.

Tijdens de gemeenteraad van 25 september 2023 werd het voorlopig ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sport, en het daar verbonden onteigeningsbesluit, voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep tot 14 december 2023.

Naar top