RUP fragmenten Brussegem - in opmaak

Datum bekendmaking maandag 29 mei 2023

Het gemeentebestuur van Merchtem brengt ter kennis dat, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de daarop aangebrachte wijzigingen, een start- en procesnota “RUP Fragmenten Brussegem” (ruimtelijk uitvoeringsplan) werd opgemaakt.

Dit RUP bestaat uit twee delen, enerzijds het voorzien van een ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen en anderzijds voor het herbestemmen van de woonuitbreidingsgebieden in Brussegem.  Het RUP zal worden gekaderd in de gewenste ruimtelijke structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Merchtem en hogere structuurplannen.

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van het RUP, zal de gemeente een publieke raadpleging voorzien die loopt van maandag 29 mei 2023 tot en met vrijdag 28 juli 2023.

De start- en procesnota liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 te Merchtem, dienst Omgeving, iedere werkdag van 8 tot 12 uur en bijkomend dinsdag van 13.30 tot 20 uur. De nota’s kunnen onderaan deze pagina worden gedownload.

Downloads

Naar top