Algemene info verkiezingen 13 oktober 2024

Vlaanderen Kiest

De Belgische inwoners en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst. Ze ontvangen eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen.

Stemrecht

In de gemeenten van het Vlaamse gewest is de stemplicht afgeschaft voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als je op de kiezerslijst staat, mag je gaan stemmen, maar het is niet verplicht. 
Ook al is de stemplicht afgeschaft, blijft iedere stem belangrijk!

Belgen

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt de Belgische nationaliteit (of je hebt de Belgische nationaliteit bekomen ten laatste op 01/08/2024)
 • Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Merchtem (ten laatste op 01/08/2024)
 • bent niet uitgesloten als kiezer

Niet-Belgen

Je kan alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent geregistreerd als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. De registratie moet gebeuren ten laatste op 31/07/2024. Hoe registreren?
 • Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen
 • Je bent niet uitgesloten als kiezer
 • Als EU-burger
  • Ten laatste op 01/08/2024 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in Merchtem
 • Als niet-EU burger
  • Je bent op 31/07/2024 al minstens 5 jaar onafgebroken ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister in Merchtem

Belgen in het buitenland

Je kan niet stemmen voor de gemeenteraads- en provincieverkiezingen van 13 oktober 2024.

Je kan niet gaan stemmen op 13 oktober 2024

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer een volmacht geven. Daarvoor is een volmachtformulier en een bijhorend attest vereist. De volmachtkrijger moet die documenten op de verkiezingsdag meebrengen naar het stembureau.

Je bent niet verplicht om een volmacht te geven. Als je niet aanwezig kan zijn op de verkiezingen en je wenst geen volmacht te geven, moet je de afwezigheid NIET melden.

Meer info over stemmen met volmacht

Naar top