Openbare onderzoeken

Gedurende de periode van een openbaar onderzoek kan u de aanvraag inkijken op de dienst Omgeving of digitaal via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kan u indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op 3 manieren:

  • per (aangetekende) brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem;
  • afgeven op de dienst Omgeving van het gemeentehuis (2e verdieping);
  • digitaal via het omgevingsloket.
Lopende openbare onderzoeken:

Deel deze pagina